Under en halvdag blandas praktiska övningar med teori om grupprocess. Syftet är att belysa gruppens beteende och ge möjlighet till reflektion. Metoden som vi använder är en typ av självspegling som ger utbildaren möjlighet att belysa gruppens olika beteenden, utan att för den skull komma med pekpinnar. Metoden ger individerna i gruppen goda möjligheter att lära om och förstå sitt eget beteende.

Även om utbildningsledaren inte går särskilt djupt kommer deltagarna påverkas av de insikter
de fått. Därför är det lämpligt att skapa utrymme för någon timmes lugn och eftertanke i dagsprogrammet.


Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85