På ett underhållande
sätt får du insikt i hur
den medeltida soldatens
liv kunde te sig. Frågor som;
hur tungt är ett tvåhands svärd,
varför du måste olja in din rustning
innan strid och hur svårt kan det vara
att skjuta armborst, besvaras.

Kaptenen tar med er som rekryter och ni får marschera i stridsformation, hugga med olika svärd, skjuta armborst och ränna med pik. Kaptenen ger också praktiska råd inför striden och så smått börjar du förstå vad som väntar dig på slagfältet.     

Till en medeltida femkamp passar ett medeltida gästabud. Vi kan även erbjuda en rad föreläsningar och workshops i ämnet medeltid.


Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85