Vi tar er tillbaka till 1600-talets andra hälft och det vackra Medevi Brunn.
Med målet att bli hälsobrunnens nya väktare tar ni er an uppdrag och klurigheter,
alla med koppling till platsen eller er guide, karaktären Urban Hierne själv.
Det var nämligen denne vetenskapsman som för närmare 330 år sedan konstaterade att vattnet i Medevi Brunn ”var förmer än andra medikamenter” och grundade Nordens äldsta hälsobrunn.

En upplevelserik kamp som både stärker lagandan och ger en god insikt i Medevi Brunns intressanta historia.


Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85