I början av 1700-talet stred Kung Karl XII och hans karoliner mot Ryssland och det behövdes ständigt fler soldater. I den här utmaningen ställs du inför en rad uppdrag som syftar till att avgöra din duglighet. Allt från intelligens, klurighet och stridsförmåga testas. Ditt lag blir sedan, efter prestation, belönad i silver. Därav namnet.

Som avrundning på Karl den XII silverjakt passar en 1700-tals diné, med tillhörande brännvins- och konfektbord. Vid måltiden hyllas segrarna och du kan avnjuta, den för tiden, populära kammarmusiken.


Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85