Utmaningarna bygger på det arbete drängar och pigor utförde på gårdarna innan traktorn och andra maskiner blev vanliga. Många gånger var det tunga och svåra uppgifter, täckdikesgrävning, stocksågning, bära vatten, frågan är om du och ditt lag klarar dem lika bra?

 

Kombinera Drängasvängen med en lämplig måltid så som ”Allmogefest med logdans”. Vi hjälper er med en dansworkshop i kombination med aktiviteten så alla kan vara med när musikerna spelar upp till dans på logen.

Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85