Gustav Vasa har problem med ett bondeuppror i småland och på Öland. Nils Dacke har uppviglat bönderna och han har lyckats ta kontroll över centrala småland. Sedan ett år råder fred men Gustav Vasa planerar att inom kort slå ner upproret, en gång för alla och kraftsamlar genom att rekrytera nya, dugliga soldater och landsfogdar till uppdraget.

I Dackefejden får du ett antal tidsenliga uppdrag av rollpersoner från 1500-talet. Allt från stridsduglighet till vardagsgöromål och klurighet kommer att bedömas. Syftet är att din grupp ska visa sin duglighet och ni blir belönade i guld. Det lag som får ihop mest guld blir landsfogdar medan de övriga blir soldater.

 

 

 

 

 

 
Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85