Året är 1704 och kung Karl XII behöver fler Karoliner till sin armé. Generaler runt om i landet har fått i uppgift att värva dessa soldater och därför har nu Adam Ludwig Lewenhaupt bjudit dig och annat dugligt folk till sitt hem, Charlottenborgs slott, för att pröva era färdigheter.

Du och de övriga rekryterna ska utföra uppdrag och kommer röra sig runt om på slottet med hjälp av karta. Ni kommer att bli belönade med silvermynt efter prestation och vinnande lag blir privilegierade officierare. Är du av det rätta virket och vad konungen behöver i sin armé? Ja, det får vi snart reda på.

Karolinervärvningen avrundas med en 1700-tals diné, med tillhörande brännvins- och konfektbord. Vid måltiden hyllas segrarna och du kan avnjuta den för tiden populära kammarmusiken.


Copyright © AUG 2010 | Arrangemang och Utveckling för Grupper | www.aug.se | info@aug.se | tel: 0141-585 85